Chi tiết

THÔNG BÁO Về việc đăng ký các học phần học kỳ I năm học 2019 – 2020 qua hệ thống Quản lý đào tạo

Căn cứ Quyết định số: 1042/QĐ-ĐHLĐXH ngày 05 tháng 08 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Lao động – Xã hội;

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Lao động – Xã hội;

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo tới sinh viên các lớp đại học chính quy khóa K2016, K2017, K2018 về việc đăng ký học phần học kỳ I, năm học 2019 - 2020 qua cổng thông tin Quản lý đào tạo của Trường Đại học Lao động – Xã hội (Cơ sở II) như sau:

1. Sinh viên truy cập vào địa chỉ: http://qldt.ldxh.edu.vn và căn cứ vào Danh sách học phần học kỳ I (2019-2020) các khóa K2016, K2017 và K2018 để đăng ký học phần.

- Khóa 2016 đăng ký từ 8h00, ngày 02/08/2019 – 23h00 ngày 06/08/2019

- Khóa 2017 đăng ký từ 8h00, ngày 03/08/2019 – 23h00, ngày 07/08/2019

- Khóa 2018 đăng ký từ 8h00, ngày 04/08/2019 – 23h00, ngày 08/08/2019

2. Thời gian điều chỉnh học phần: Từ ngày 08/08/2019 đến ngày 10/08/2019

3. Sinh viên học lại và học cải thiện đăng ký trực tiếp tại phòng Quản lý Đào tạo

- Khóa 2016: Từ 12/08/2019 đến 14/08/2019

- Khóa 2017: Từ 14/08/2019 đến 16/08/2019

- Đối với sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện cùng K2019, nhà trường sẽ đưa ra thông báo hướng dẫn cụ thể sau.

Chú ý:

- Sinh viên đăng ký đầy đủ các học phần trong Danh sách học phần học kỳ I (2019-2020) (bao gồm cả các học phần bắt buộc và học phần tự chọn).

- Sau thời gian trên, cổng thông tin quản lý đào tạo sẽ tự động khóa, Nhà trường không giải quyết bất kỳ trường hợp nào đăng ký muộn.

 

Các thông báo khác