Chi tiết

THÔNG BÁO Về việc đăng ký các học phần học kỳ II năm học 2018 - 2019

Căn cứ Quyết định số 1042/QĐ-ĐHLĐXH ngày 05/08/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Lao động – Xã hội;

Căn cứ kế hoạch học tập toàn khóa các lớp đại học chính quy khóa K2016, K2017, K2018;

Nhà trường thông báo tới sinh viên các lớp chính quy các khóa K2016, K2017, K2018 về việc đăng ký học phần học kỳ II, năm học 2018 - 2019 qua cổng thông tin Quản lý đào tạo của Trường Đại học Lao động – Xã hội (Cơ sở II) như sau:

1. Sinh viên khóa 2016, 2017 và 2018 truy cập vào địa chỉ: http://qldt.ldxh.edu.vn để xem Danh sách học phần và làm theo hướng dẫn đăng ký các học phần.

- Khóa 2016 đăng kí từ 8h00, ngày 24/12/2018 – 23h00 ngày 28/12/2018.

- Khóa 2017 đăng kí từ 8h00, ngày 25/12/2018 – 23h00, ngày 29/12/2018.

- Khóa 2018 đăng kí từ 8h00, ngày 26/12/2018 – 23h00, ngày 31/12/2018.

2. Sinh viên học lại và học cải thiện đăng kí từ ngày 02/01/2019 – 04/01/2019

(Sinh viên xem Danh sách học phần và lịch học trên trang http://qldt.ldxh.edu.vn. Điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký học lại và nộp tại Phòng Đào tạo theo thời gian quy định).

3. Thời gian hủy học phần từ ngày 05/01/2019 – 10/01/2019.

Sau thời gian trên, cổng thông tin Quản lý đào tạo sẽ tự động khóa, Nhà trường không giải quyết bất kỳ trường hợp nào đăng ký muộn.

Trên đây là thông báo của Nhà trường về việc đăng ký các học phần qua hệ thống Quản lý đào tạo, đề nghị sinh viên các lớp nghiêm túc thực hiện./.

 

Các thông báo khác