Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY HỌC PHẦN HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018

Căn cứ Quyết định số 1042/QĐ-ĐHLĐXH ngày 05/08/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội về việc ban hành quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Lao động – Xã hội;

Căn cứ kế hoạch học tập của các lớp đại học chính quy khóa K2015, K2016, K2017;

Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký các học phần;

Nhà trường thông báo tới sinh viên chính quy Khóa K2015, K2016, K2017 danh sách các học phần bị hủy do không đủ số lượng sinh viên để mở lớp.

Phòng Đào tạo sẽ xếp lịch học cho sinh viên đăng ký những học phần bị hủy.

Sinh viên có gì thắc mắc, liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo để giải quyết.

 

Mã HP Tên học phần Số TC Tên lớp TC Lịch học Giáo viên
ASXH.1.3 An sinh xã hội 2 ASXH.1.3_D17BH_D2_LT.2_LT 23/04/18-29/06/18<br>Thứ 5(T6-10) Hoàng Thị Thu Hoài
DCVN.1.2 Đại cương văn hóa Việt Nam 2 DCVN.1.2_D17LKT_D2_LT.2_LT 23/04/18-29/06/18<br>Thứ 7(T6-10) Nguyễn Thị Thu Thủy
DTXH.1.2 Điều tra xã hội học 2 DTXH.1.2_16BH_D1_LT.1_LT 23/04/18-20/04/18<br>Thứ 3(T1-5) Tào Quang Tiến
DLCM.1.3 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 DLCM.1.3_16CT_D1_LT.2_LT 15/01/18-06/04/18<br>Thứ 6(T6-10) Nguyễn Thị Hương
DLCM.1.3 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 DLCM.1.3_16KT_D1_LT.2_LT 15/01/18-06/04/18<br>Thứ 7(T6-10) Nguyễn Đình Phong
LĐ0064 Ecgônômi (công thái học trong LĐ) 2 LĐ0064_16NL_D2_LT.2_LT 23/04/18-29/06/18<br>Thứ 5(T1-5) Võ Thị Kim Hân
HTKT.1.3 Hệ thống thông tin kế toán 3 HTKT.1.3_15KT_D2_LT.5_LT 23/04/18-29/06/18<br>Thứ 7(T6-10) Võ Cảnh Thịnh
KTQT.1.3 Kế toán quản trị 3 KTQT.1.3_15KT_D1_LT.6_LT 15/01/18-06/04/18<br>Thứ 7(T6-10) Võ Cảnh Thịnh
KTT.1.3 Kế toán thuế 3 KTT.1.3_15KT_D2_LT.5_LT 23/04/18-29/06/18<br>Thứ 6(T6-10) Vũ Thị Phương Thảo
KTL.1.2 Kinh tế lượng 2 KTL.1.2_16KT_D1_LT.2_LT 15/01/18-06/04/18<br>Thứ 4(T6-10) Mai Xuân Toàn
KTPT.1.2 Kinh tế phát triển 2 KTPT.1.2_16BH_D2_LT.1_LT 23/04/18-29/06/18<br>Thứ 3(T1-5) Đỗ Thị Hoa Liên
KTPT.1.2 Kinh tế phát triển 2 KTPT.1.2_16KD_D1_LT.1_LT 15/01/18-06/04/18<br>Thứ 7(T1-5) Đỗ Thị Hoa Liên
KTPT.1.2 Kinh tế phát triển 2 KTPT.1.2_16KD_D1_LT.2_LT 15/01/18-06/04/18<br>Thứ 3(T6-10) Đỗ Thị Hoa Liên
KTPT.1.2 Kinh tế phát triển 2 KTPT.1.2_16NL_D1_LT.1_LT 15/01/18-06/04/18<br>Thứ 3(T1-5) Đỗ Thị Hoa Liên
KTPT.1.2 Kinh tế phát triển 2 KTPT.1.2_16NL_D1_LT.2_LT 15/01/18-06/04/18<br>Thứ 6(T1-5) Đỗ Thị Hoa Liên
KTPT.1.2 Kinh tế phát triển 2 KTPT.1.2_16NL_D1_LT.3_LT 15/01/18-06/04/18<br>Thứ 2(T6-10) Đỗ Thị Hoa Liên
KTPT.1.2 Kinh tế phát triển 2 KTPT.1.2_16NL_D1_LT.4_LT 15/01/18-06/04/18<br>Thứ 5(T6-10) Đỗ Thị Hoa Liên
KNGT.1.2 Kỹ năng giao tiếp 2 KNGT.1.2_16KT_D2_LT.3_LT 23/04/18-29/06/18<br>Thứ 3(T6-10) Nguyễn Thị Thúy Hiền
LGYS.1.2 Logistics 2 LGYS.1.2_15KD_D1_LT.3_LT 26/02/18-06/04/18<br>Thứ 5(T6-10) Bùi Thị Oanh
NLKT1.1.2 Nguyên lý kế toán 1 2 NLKT1.1.2_16NL_D2_LT.1_LT 23/04/18-29/06/18<br>Thứ 3(T1-5) Hoàng Thị Tâm
NLKT1.1.2 Nguyên lý kế toán 1 2 NLKT1.1.2_16NL_D2_LT.4_LT 23/04/18-29/06/18<br>Thứ 2(T6-10) Lê Quốc Diễm
STVB.1.2 Soạn thảo văn bản 2 STVB.1.2_D17CT_D2_LT.2_LT 23/04/18-29/06/18<br>Thứ 3(T6-10) Hoàng Thị Biên
TLDC.1.2 Tâm lý học đại cương 2 TLDC.1.2_D17_D2_LT.4_LT 23/04/18-29/06/18<br>Thứ 7(T1-5) Vũ Thị Lụa
TLDC.1.2 Tâm lý học đại cương 2 TLDC.1.2_D17_D2_LT.5_LT 23/04/18-29/06/18<br>Thứ 2(T6-10) Trương Thị Thúy Hòa
TLDC.1.2 Tâm lý học đại cương 2 TLDC.1.2_D17_D2_LT.6_LT 23/04/18-29/06/18<br>Thứ 3(T6-10) Vũ Thị Lụa
TLDC.1.2 Tâm lý học đại cương 2 TLDC.1.2_D17_D2_LT.8_LT 23/04/18-29/06/18<br>Thứ 5(T6-10) Trương Thị Thúy Hòa
TTCK.1.2 Thị trường chứng khoán 2 TTCK.1.2_15KD_D2_LT.3_LT 23/04/18-29/06/18<br>Thứ 7(T6-10) Nguyễn Văn Quý
THTO1.1.2 Thực hành Toeic nâng cao 1 2 THTO1.1.2_15KD_D1_LT.6_LT 15/01/18-06/04/18<br>Thứ 2(T9-11)Thứ 4(T9-11) Tống Thành Thụy
THTO2.1.2 Thực hành Toeic nâng cao 2 2 THTO2.1.2_15KD_D2_LT.6_LT 23/04/18-29/06/18<br>Thứ 3(T9-11)Thứ 5(T9-11) Tạ Thị Minh Nguyệt
TACT2.1.2 Tiếng Anh chuyên ngành CTXH II 2 TACT2.1.2_15CT_D1_LT.4_LT 15/01/18-06/04/18<br>Thứ 3(T9-11)Thứ 5(T9-11) Tạ Thị Minh Nguyệt
TACB2.1.2 Tiếng Anh II 3 TACB2.1.2_16KT_D2_LT.4_LT 23/04/18-29/06/18<br>Thứ 3(T9-11)Thứ 5(T9-11) Nguyễn Thị Thiên Phương
TCC1.1.2 Toán cao cấp I 2 TCC1.1.2_D17_.1_LT 23/04/18-29/06/18<br>Thứ 2(T1-5)  
VHDN.1.2 Văn hóa doanh nghiệp 2 VHDN.1.2_16KD_D2_LT.1_LT 23/04/18-29/06/18<br>Thứ 5(T1-5) Lê Thị Út
VHDN.1.2 Văn hóa doanh nghiệp 2 VHDN.1.2_16KD_D2_LT.2_LT 23/04/18-29/06/18<br>Thứ 2(T6-10) Lê Thị Út
VHDN.1.2 Văn hóa doanh nghiệp 2 VHDN.1.2_16KT_D1_LT.2_LT 15/01/18-06/04/18<br>Thứ 4(T6-10) Lê Thị Út
VHDN.1.2 Văn hóa doanh nghiệp 2 VHDN.1.2_16KT_D1_LT.3_LT 15/01/18-06/04/18<br>Thứ 5(T6-10) Lê Thị Út

 

Các thông báo khác