Chi tiết

Hướng dẫn đăng ký học phần

Căn cứ kế hoạch học tập của các lớp đại học chính quy khóa K2013; K2014; K2015; K2016;

Nhà trường thông báo tới sinh viên các lớp chính quy Khóa K2013; K2014; K2015; K2016 về việc đăng ký các học phần học kỳ II qua cổng thông tin quản lý đào tạo của trường Đại học Lao động – Xã hội (Cơ sở II) như sau:

1. Sinh viên vào địa chỉ: http://qldt.ldxh.edu.vn để làm theo hướng dẫn đăng ký các học phần .

2. Đối tượng và thời gian đăng ký:

- Đối với K2014 và sinh viên học lại, học cải thiện K2013: Từ ngày 28/12/2016 – 02/01/2017.

- Đối với K2015 và sinh viên học lại, học cải thiện K2013, K2014: Từ ngày 01/01/2017 – 05/01/2017.

- Đối với K2016 và sinh viên học lại, học cải thiện K2013; K2014; K2015: Từ ngày 16/01/2017 – 20/01/2017.

Sau thời gian trên cổng thông tin quản lý đào tạo sẽ tự động khóa, nhà trường không giải quyết bất kỳ trường hợp nào đăng ký sau thời gian trên.

Hướng dẫn các bước đăng ký học phần như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản

Bước 2: Chọn Đăng Ký Học trên thanh Menu ngang (xem hình dưới)

Bước 3: Làm theo hướng dẫn sau :Click và đầy để xem hướng dẫn đăng ký học phần hoặc nhập địa chỉ sau: http://qldt.ldxh.edu.vn/help/HuongDanSuDungDangKyHoc.htm

Các thông báo khác