Chi tiết

Thông báo lịch giảng Học kỳ I Năm học 2016-2017

- Lịch học bắt đầu từ ngày 10/8/2016. Đối với những lớp có lịch học vào ngày 08/8/2016, 09/8/2016 được nghỉ và sẽ học bù theo lịch của giảng viên

- Sinh viên đăng nhập để xem lịch giảng theo các bước như sau:

   + Bước 1: Đăng nhập tài khoản

   + Bước 2 : Chọn lịch học --> lịch học lớp tín chỉ --> Đợt 2 (Lưu ý: Chọn Đợt 1 hoặc Đợt 2 hệ thống cũng hiển thị toàn bộ danh sách các học phần trong học kỳ I)

*Lưu ý:

   - Sinh viên xem kỹ Tên học phần, Ca học (Sáng hoặc Chiều), Phòng học, Thứ...

   - Sinh viên không đăng nhập được hoặc không xem được lịch học thì liên hệ phòng Đào tạo để được hướng dẫn.

 

Các thông báo khác